Stichting Pure-Kidz

samen voor de kinderen

De stichting bestaat uit: Nic Wolfs voorzitter/ Gera Visser secretaris/Bart Bennis bestuurslid en Ruud Heurter, mede bestuurslid.

"Leven in een liefdevolle uitgebalanceerde gezinssituatie, in combinatie met de juiste therapiëen, is de sleutel naar een zo'n stabiel mogelijke toekomst voor het kind."

Het bestuur komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over de gang van zaken in het gezinshuis, de financieën en de verdere ins en outs. Het bestuur beslist o.a. ook over hoe de donaties besteed kunnen gaan worden. Binnenkort zal er een financiëel jaarverslag en algemeen jaarverslag op deze site verschijnen.