Onze visie en werkwijze

vertrouwen in de positieve kracht van Kinderen

Onze visie

Wij geloven in de kracht van kinderen en de kracht van de opvang in een uitgebalanceerde, kleinschalige gezinssituatie. Een thuis met een liefdevol welkom, pedagogisch opvoed klimaat, gezelligheid, aandacht, stabiliteit, duidelijkheid, humor in combinatie met goede therapieën werkt voor kinderen die een ‘beladen’ start van hun leven hebben gehad. Wij focussen hier op mogelijkheden, oplossingen. Leven in een stabiele, liefdevolle onvoorwaardelijke gezinssituatie is op zichzelf al helend.

Onze ijkpunten zijn het herstellen van het ‘basisvertrouwen’ en waar mogelijk, de contacten met de ouders en verdere familie herstellen of verbeteren.

Het krijgen van vertrouwen in zichzelf, in anderen en in bredere zin het leven, is de essentie van wat we hier doen.

Daarnaast gaan we hier altijd op zoek naar het ‘pure kind’ wat het was voordat alle ‘beladen’ ervaringen op hun pad kwamen. Onze ijkpunten zijn het herstellen van het ‘basisvertrouwen’ en waar mogelijk, de contacten met de ouders en verdere familie herstellen of verbeteren. Het krijgen van vertrouwen in zichzelf, in anderen en in bredere zin, het leven is de essentie.

Wij hebben gezien dat de kleinschalige opvang van de gezinssituatie werkt. Zo goed zelfs dat onze pleegkinderen, die al zoveel hebben meegemaakt, weer onbezorgd kind kunnen zijn. Elke goede dag is er één. Samenbouwen we aan de toekomst en proberen het verleden een plek te geven.

Onze werkwijze

De gezinshuis kinderen worden volledig opgenomen door de families en vrienden van de gezinshuis ouders. Een liefdevol welkom. Dat werkt therapeutisch heel goed en het doet de kinderen letterlijk mentaal groeien. Wij bieden hier een pedagogisch opvoed klimaat en voeden trauma sensitief op. Daarnaast focussen wij op mogelijkheden, oplossingen en geloven in de veerkracht van kinderen en de kracht van een stabiel, liefdevol gezin.

"Elke goede dag is er één."

Wij vangen de kinderen hier fulltime/deeltijd/langdurig tijdelijk etc. op en nemen ze volledig op in ons gezin en bij onze familie. Wij werken samen met therapeuten en zorgprofessionals die we, inspelend op de huidige ontwikkeling van de kinderen, kunnen inzetten waar nodig. Wij bieden hier een pedagogisch opvoed klimaat en voeden trauma sensitief op. Wij focussen op mogelijkheden, oplossingen en geloven in de veerkracht van kinderen en de kracht van een stabiel, liefdevol gezin. Wij bieden de kinderen een zo normaal mogelijke jeugd waarin we ze alle mogelijkheden, liefde en aandacht geven die ze nodig hebben.

Ook gaan de kinderen/jongeren mee op vakantie. Vakanties zijn ook vaak met familie leden van gezinshuisouders zoals b.v opa, tante, neefje en nichtjes. Die vakanties bieden de kinderen een grote leerschool sociaal gezien, hoe het werkt in andere gezinnen etc.

Het netwerk van gezinshuisouders benoemt de biologsiche familie van de kinderen als het meest belangrijk voor hun en dragen hierin exact hetzelfde uit als gezinshuis ouders. 

We kiezen met zorg de scholen uit en houden nauw contact met school om de kinderen ook daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Zo hebben we voor mekaar gekregen dat M destijds van het speciale onderwijs af kon en naar de reguliere basisschool hier in het dorp kon.

Verder zien we dat het goed is wanneer je op zoek gaat naar het pure kind, wat het was voor alle ‘beladen ervaringen’ begonnen. Het is belangrijk om kinderen/jongeren het vertrouwen te geven dat dit kind er ook nog steeds is. Het gedrag van een pleegkind komt vaak niet overeen met hoe het kind eigenlijk is. Hoe heftiger het gedrag hoe groter vaak de schreeuw om hulp.

Het basis vertrouwen en het uiteindelijk krijgen van vertrouwen in zichzelf, ons, familie en in bredere zin het leven is de essentie van wat we hier doen. Wij weten dat wij, wat er in het verleden gebeurd is, nooit meer helemaal kunnen wegnemen. Ook kunnen we de extreem ontwrichte familiesituaties soms niet helemaal herstellen. Wel kunnen we een steentje bijdragen en bouwen aan positieve herinneringen, ervaringen en ze een liefdevol thuis geven. Ook helpen we de kinderen om het verleden plekje te kunnen geven.

 Je merkt dat als ze, ondanks het soms moeilijke gedrag, gehoord, gezien, geliefd en omarmt worden dat ze weer kind kunnen zijn en hechting weer een kans krijgt.

Wij zetten ons in, waar nodig, voor de broertjes en zusjes van onze kinderen en in het verlengde daarvan de ouders. Zo organiseren we b.v. broer- zus dagen, familiedagen en een kerst bijeenkomst.

Het gaat goed hier met onze pleegkinderen. Uiteraard gaat het nog beter met ze als ze een, zo goed mogelijk, contact hebben met hun biologische familie.

Daarnaast blijven we de kinderen natuurlijk begeleiden als ze 18+ zijn net zoals elke ouder zou doen. Denk ook aan bijvoorbeeld, indien nodig, het opzetten van een begeleid wonen project voor de kinderen als ze uit huis gaan.

Neem gerust contact met ons op