Kwaliteit

Keurmerk

Er is momenteel een keurmerk via Entrea-Lindenhout . Die doen ook jaarlijks een audit en zijn nauw betrokken bij het gezinshuis. Er wordt momenteel ook een eigen keurmerk aangevraagd.

Netwerk verbonden aan het gezinshuis

 • Orthopedagoog: Geeft bijles in het gezinshuis en wordt ingezet als extra begeleiding op school.
 • Therapeut Basic Trust: komt in het gezinshuis om therapie te geven aan bepaalde kinderen. Trauma therapie, begeleiding in hechting en herstellen van basisvertrouwen. 
 • Vertrouwenspersoon: is beschikbaar voor de kinderen. Ze komt eens in de 3 maanden langs in het gezinshuis en kinderen weten waar haar telefoonnummer is om eventueel te bellen indien ze iets willen bespreken
 • Gedragstherapeut: via Entrea-Lindenhout. Is nauw betrokken bij het gezinshuis.
 • Begeleider gezinshuizen: via Entrea Lindenhout.
 • Inzet op scholen: Gezinshuis ouders houden nauw contact met Ib-ers en mentoren. Ook zetten ze mensen in op school indien nodig. o.a. de ortho pedagoog en therapeut van Basic Trust. Momenteel loopt er ook begeleiding in pauzes rond op school via het gezinshuis.
 • Stichting Pure-kidz: de bestuursleden kijken mee en beslissen over uitgaven en b.v het salaris van gezinshuismoeder. Ook denken ze mee over het besteden van de gelden van donaties. Denk aan familie dagen, extra uitjes etc. Ook wordt nagedacht over het wel of niet in vaste dienst nemen van personeelsleden. Ook kijken ze mee naast, Entrea-Lindenhout op zorg inhoudelijk niveau. Alles is daardoor zeer transparant.
 • Therapeuten van het Wilhelmina kinderziekenhuis: Het verzorgen van trauma therapie en verwerkingstraject via junior writing of EMDR voor 2 van de gezinshuis kinderen. 
 • Pedagogisch medewerker: het leveren van 1 op 1 begeleiding van 1 van de gezinshuis kinderen. En het verzorgen van de opvang als gezinshuis ouders even uitrusten, middels 2 nachtjes er tussen uit.
 • Matchings commissie: via Entrea Lindenhout. Zij dragen o.a. zorg voor het matchen. Soms komt een kind in het gezinshuis via een voogd wat het gezinshuis al kent.
 • Contracten: Het gezinshuis heeft een contract met gemeente West Betuwe en Entrea-Lindenhout.
 • Assesment/cursussen: Gezinshuisouders hebben een assesment gedaan voor ze gezinshuisouders konden worden. In het assesment zijn gezinshuisouders zeer ok bevonden. 
 • Gezinshuismoeder heeft diverse cursussen gevolgd bij Entrea-Lindenhout o.a;
   • trauma sentistief opvoeden
   • het vlaggen systeem
   • omgaan met agressie                                                               
 • Intervisiegroep: Gezinshuismoeder maakt deel uit van een intervisie groep met andere gezinshuisouders
 • Brandweer: een contactpersoon die adviseert over de brandveiligheid van het gezinshuis en na corona tijd zal er een brandoefening in gang worden gezet.
 • Dietist: Ze komt via het ziekenhuis en kan gebeld worden en naar het gezinshuis komen indien een kind eetproblemen heeft. Ze heeft ook een keer een algemeen consult gegeven over voeding. Ze is al lang niet meer geweest, ze is wel oproepbaar.
 • Weekendopvang: een bevriend gezin van eens in de maand de jongste op zodat ze even hechtingsrust heeft. Vrienden zijn ook oproepbaar in het kader van geweldloos verzet methode, indien nodig.
 • Dagopvang op de zaterdag voor de jongste: Leren omgaan met dieren. Goed kijken naar paarden wat ze nodig hebben. Tijdens het paardrijden en dierenverzorgen leren voelen. Leren wat de boederij/manege inhoudt en natuurlijk ook veel spelen en plezier hebben.